- Phan Chí Dũng, studenthope...@gmail.com

04/07/2015
Thân chào,
Tôi đã nhận được sách, tôi rất thích các tờ kẹp sách của các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Tôi sẽ mua thêm 1 số sách trong thời gian tới.
Chúc trang mình ngày càng phát triển.
Thân ái.