Điểm tin

ĐỐI MẶT "COVID" - CẦN TRANG BỊ GÌ?

ĐỐI MẶT "COVID" - CẦN TRANG BỊ GÌ?

Hãy bắt tay ngay hôm nay, vì sẽ chẳng có thời điểm nào lý tưởng hơn lúc này cả. Bạn không có nhiều thời gian đâu. Sẽ chẳng ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, khi mọi thứ có thể nhanh chóng bị cách ly chỉ sau một đêm. 

'Giải mật' những tồn nghi triều Nguyễn: Vì sao vua Hiệp Hòa bị giết?

'Giải mật' những tồn nghi triều Nguyễn: Vì sao vua Hiệp Hòa bị giết?

Về việc truất phế vua Hiệp Hòa và giết chết ngài sau 4 tháng tại vị cũng vì ngài mật mưu với Pháp để triệt hạ hai ông Phụ chánh Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết là những cố mạng lương thần chống lại Hiệp ước Harmand ngày 25.8.1883 cùng đường lối thân Pháp của ngài.