Hành trình tử tế

Từ cậu bé mê sách báo đến ông chủ nhà sách Khai Trí nổi tiếng Sài Gòn trước 1975

Từ cậu bé mê sách báo đến ông chủ nhà sách Khai Trí nổi tiếng Sài Gòn trước 1975

Là một người mê sách, tìm tòi mua sách đã nhiều năm, ông Khai Trí có khả năng chọn được nhiều loại sách hiếm, có giá trị, phù hợp với người Việt Nam, phù hợp với thời điểm mà nhiều người cần tìm, cần mua. Đó là khả năng đánh giá được các loại sách mà ít người làm được như ông. Sau nhiều năm cần mẫn thì ông Khai Trí cũng để dành được đủ vốn để mở một nhà sách lớn.

Thư ngỏ TỦ SÁCH ƯỚC MƠ

Thư ngỏ TỦ SÁCH ƯỚC MƠ

TỦ SÁCH ƯỚC MƠ được lập để tạo thêm cơ hội cho các trẻ nhỏ vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận với sách, với kho tàng tri thức của nhân loại. 

Người Nữ Truyền Cảm Hứng [3] - Đóa Hoa Tâm Linh Không Vội Nở

Người Nữ Truyền Cảm Hứng [3] - Đóa Hoa Tâm Linh Không Vội Nở

Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 là dịp để mỗi người nhắc lại công ơn của những người nữ mà ta hằng trân quý. Nhân dịp này, Khai Tâm xin giới thiệu những người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho nhiều độc giả trên con đường truy cầu sự khai sáng trí tuệ và tâm linh (intellectual and spiritual enlightenment). 

Người Nữ Truyền Cảm Hứng [2] - Người Trở Về Từ Cửa Tử

Người Nữ Truyền Cảm Hứng [2] - Người Trở Về Từ Cửa Tử

Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 là dịp để mỗi người nhắc lại công ơn của những người nữ mà ta hằng trân quý. Nhân dịp này, Khai Tâm xin giới thiệu những người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho nhiều độc giả trên con đường truy cầu sự khai sáng trí tuệ và tâm linh (intellectual and spiritual enlightenment). 

Người Nữ Truyền Cảm Hứng [1] - Người Nữ Dẫn Vào Cõi Đẹp

Người Nữ Truyền Cảm Hứng [1] - Người Nữ Dẫn Vào Cõi Đẹp

Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 là dịp để mỗi người nhắc lại công ơn của những người nữ mà ta hằng trân quý. Nhân dịp này, Khai Tâm xin giới thiệu những người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho nhiều độc giả trên con đường truy cầu sự khai sáng trí tuệ và tâm linh (intellectual and spiritual enlightenment).