KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM BẠN TỔN THƯƠNG I THỰC HÀNH CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ

15/07/2020

KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TỔN THƯƠNG BẠN. Một bài học ý nghĩa trong "Nghệ thuật sống" - Epictetus

Nghệ thuật sốnghttps://bit.ly/3fCURcn 

Nguồn video: Vui Lên