Các hoạt động khác

Thư ngỏ TỦ SÁCH ƯỚC MƠ

Thư ngỏ TỦ SÁCH ƯỚC MƠ

TỦ SÁCH ƯỚC MƠ được lập để tạo thêm cơ hội cho các trẻ nhỏ vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận với sách, với kho tàng tri thức của nhân loại.