Chuỗi sự kiện Cafe&share

Book Exploring: “Ayurveda – Nền tảng dưỡng sinh Ấn Độ” của Vasant Dattatray Lad

Book Exploring: “Ayurveda – Nền tảng dưỡng sinh Ấn Độ” của Vasant Dattatray Lad

Sự kiện Book Exploring diễn ra vào 13h30 ngày 16/12/2023 do Book Hunter tổ chức tại Thư Quán Khai Tâm, Tp. Hồ Chí Minh, sẽ là buổi giới thiệu về cuốn sách AYURVEDA – Nền tảng dưỡng sinh Ấn Độ. Dịch giả Sophia Ngo sẽ chia sẻ những nội dung chủ yếu được trình bày trong cuốn sách, bao gồm:
– Nguyên tắc nền tảng của Ayurveda
– Ứng dụng Ayurveda vào thực tiễn đời sống 

Book Exploring: “Thời và Trị trong Lã thị Xuân Thu” của James D. Sellmann

Book Exploring: “Thời và Trị trong Lã thị Xuân Thu” của James D. Sellmann

Sự kiện Book Exploring diễn ra vào 9h30 sáng 16/12/2023 do Book Hunter tổ chức tại Thư Quán Khai Tâm, Tp. Hồ Chí Minh sẽ là buổi giới thiệu về cuốn sách THỜI VÀ TRỊ TRONG LÃ THỊ XUÂN THU. Diễn giả và cũng chính là dịch giả của cuốn sách, Lê Minh Tân sẽ chia sẻ những nội dung chủ yếu được trình bày trong cuốn sách này, bao gồm:
– Lã Bất Vi và sự ra đời của Lã thị Xuân Thu
– Khái niệm “Hợp thời” và ý nghĩa trong xây dựng và quản trị xã hội