Chuỗi sự kiện Thuỷ

Trải nghiệm THUỶ ẤN (lần 3)

Trải nghiệm THUỶ ẤN (lần 3)

Buổi trải nghiệm THUỶ ẤN lần 3 sẽ diễn ra vào 08h30 ngày 13/4/2024 do Khai Tâm tổ chức tại Thư Quán Khai Tâm, với sự hướng dẫn của bạn Trịnh Hán Quang (bác sĩ sách và thành lập QSnake Bookstore).

Trải nghiệm HOẠ PHÁP LAM (lần 2)

Trải nghiệm HOẠ PHÁP LAM (lần 2)

Buổi trải nghiệm HOẠ PHÁP LAM lần 2 sẽ diễn ra vào 09h00 ngày 09/3/2024 do Khai Tâm tổ chức tại Thư Quán Khai Tâm, với sự hướng dẫn của anh Trương Thanh Tùng (thành lập Vi En - Vietnam Enamel).

Trải nghiệm THUỶ ẤN (lần 2)

Trải nghiệm THUỶ ẤN (lần 2)

Buổi trải nghiệm THUỶ ẤN lần 2 sẽ diễn ra vào 08h30 ngày 20/01/2024 do Khai Tâm tổ chức tại Thư Quán Khai Tâm, với sự hướng dẫn của bạn Trịnh Hán Quang (bác sĩ sách và thành lập QSnake Bookstore).