Nguyễn Duy Cần

Sách Nguyễn Duy Cần - những cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ thanh niên - trung niên trí thức, giúp họ rèn luyện bản lĩnh, nghị lực để vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống. Sách của ông tuy có những tác phẩm đã viết ra cách đây 80 năm nhưng vẫn còn giữ nguyên giá trị và phù hợp với thời đại hiện nay.

Hiển thị: