• Tủ sách Nguyễn Hiến Lê

Danh sách sản phẩm

Nguyễn Hiến Lê

Là tác giả của những cuốn sách dạy lập nghiệp, dạy “tổ chức công việc theo khoa học, Sách của Nguyễn Hiến Lê tạo động lực cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam với văn phong gần gũi, lối trình bày ý kiến rành mạch, sáng sủa…

Hiển thị: