Danh sách sản phẩm

Sơn Nam

Bằng lối văn mộc mạc, bằng chữ nghĩa gần gũi với đời sống thực tế, nhà văn Sơn Nam tái hiện lại những câu chuyện về đất và người Nam Bộ qua những trang văn giản dị khiến nhiều tầng lớp độc giả đều đọc và hiểu được các tác phẩm của ông.

Hiển thị: