Trịnh Xuân Thuận

Sách Trịnh Xuân Thuận - những tác phẩm về vũ trụ nhưng đọc rất dễ hiểu, bởi chúng được viết từ một nhà khoa học giàu mỹ cảm, bằng tư duy lô-gích của một nhà khoa học, nhà triết học và trí tưởng tượng của một nhà thơ sành sỏi thiên văn.

Hiển thị: