Danh sách sản phẩm

Vương Hồng Sển

Sách Vương Hồng Sến phần lớn là những trải nghiệm của tác giả về thời cuộc, về thú chơi đồ cổ, về những nhân vật sống cùng thời… được hiện lên sống động và chân thực qua những hồi ký và tư liệu mà tác giả gìn giữ được.

Hiển thị: