Toan Ánh

Gắn bó mật thiết với đề tài văn hóa truyền thống của Việt Nam từ nông thôn đến thành thị, từ Bắc vào Nam, Toan Ánh có một kiến văn quảng bác và một bút lực dồi dào đặc biệt là về phong tục tập quán giúp độc giả thấy được cuộc sống của người dân quê rất bình dị, mộc mạc, chân thực qua từng trang sách.

Hiển thị: