Tư vấn "Tủ sách"

Sách Khai Tâm triển khai Dịch vụ tư vấn "Tủ sách Gia đình", "Tủ sách Doanh nghiệp"..., gồm:

- Tư vấn Danh mục sách theo nhu cầu

- Thiết kế kiểu dáng Kệ sách theo yêu cầu, phù hợp không gian sẵn có.

Vui lòng gửi thông tin mô tả yêu cầu vào email: songdep@khaitam.com, chúng tôi sẽ liên hệ quý khách ngay khi nhận được thông tin.

Trân trọng.